Konkurs na artykuł pokonferencyjny

W związku z konferencją „Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City”, która odbędzie się w dniach 15-17 października 2018 roku w Częstochowie, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ogłasza konkurs na artykuł pokonferencyjny w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

Ścieżka I: Społeczna partycypacja lokatorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym

Tematy:

  1. Rola Rad Najemców w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym
  2. Najem z opcją do własności w formule TBS
  3. Efektywne zarządzanie zasobem w kontekście problemu zadłużenia

Ścieżka II: Towarzystwa budownictwa społecznego w polityce mieszkaniowej gmin i w rewitalizacji

Tematy:

  1. Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako narzędzie polityki mieszkaniowej gmin
  2. Obecna sytuacja prawna związana ze zmianą ustaw o wspieraniu społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  3. Mieszkania treningowe, chronione w ramach TBS – rozwiązania prawne i czynszowe
  4. Dobre praktyki TBS w polityce mieszkaniowej polskich gmin.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czynny udział w konferencji. Szczegóły na temat konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Organizatorzy