Zapraszamy na konferencję

V Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu komunalnego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbędzie się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Częstochowie.

Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowanego przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy ze środowiskiem nauki i licznymi instytucjami, w tym Politechniką Częstochowską oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Konferencja stanie się kolejną okazją do spotkania teoretyków i praktyków specjalizujących się w kwestiach związanych z budownictwem mieszkaniowym, a tym samym wymiany doświadczeń w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym. W trakcie Konferencji przewidziano nadto wystąpienia prawników specjalizujących się w zagadnieniach prawa lokalowego, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Serdecznie zapraszamy

Konferencja rozpocznie się za:

38Dni
1Godzin
12Minut
46Sekund

Program konferencji

27-29 maja 2019 r.
 1. Budownictwo społeczne – pomysły i wyzwania – Bank Gospodarstwa Krajowego.
 2. Nowy wachlarz programów obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i produktów Banku:
  1) granty z Funduszu Dopłat,
  2) kredyty preferencyjne i rynkowe,
  3) dopłaty do czynszów
  – łączenie instrumentów w zależności od potrzeb.
 3. Zrównoważony rozwój zasobu mieszkaniowego – model współpracy podmiotu zarządzającego zasobem z organizacjami pozarządowymi – Organizowanie Społeczności Lokalnej na Starym Mieście w Częstochowie.
 4. Innowacyjne rozwiązania dotyczące kształtowania przestrzeni zasobu mieszkaniowego.
 5. Perspektywy wykorzystania technologii Building Information Modeling (BIM) w zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi.
 6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym (budowanie zaufania i trwałych relacji).
 7. Efektywna komunikacja z mieszkańcami zasobu mieszkaniowego, w szczególności dotycząca procesu tworzenia pism i formularzy oraz procedur windykacyjnych.
 8. Nowe spojrzenie na sposoby formalnej komunikacji.
 9. Smart City – miasto świadomych mieszkańców.
 10. Konsekwencje zmian ustawowych dla podmiotów zarządzających zasobem lokalowym – wyzwania i perspektywy.
 11. Innowacje w zakresie windykacji wierzytelności wynikających z użytkowania lokali komunalnych
 12. Szybka droga do własnego eM – przegląd oferowanych rozwiązań.
 13. Gdański model rozwiązywania problemów podwórzy komunalnych, przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych (J. Łapiński, TBS „Motława” Sp. z o.o.).
 14. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym zgłoszone przez uczestników Konferencji.

Organizatorzy

Opłaty konferencyjne

Opłata uwzględnia koszty związane z udziałem w Konferencji, w szczególności nocleg, wyżywienie, transport w trakcie sesji, udział w sesjach i warsztatach (opłata nie obejmuje ewentualnego kosztu publikacji zgłoszonej przez Uczestnika).

27-29 maja 2019 r.

Częstochowa
1500 zł
 • 2 Noclegi / Wyżywienie/Parking
 • Transport w trakcie konferencji
 • Udział w sesjach i warsztatach
Zgłoś uczestnictwo

Kontakt

Wszelkie informacja dotyczące Konferencji można uzyskać poprzez kontakt
z Panią Anną Piwowarską tel.: +48 668 431 670,
lub za pośrednictwem poczty e-mail: apiwowarska@zgm-tbs.czest.pl