Zapraszamy na konferencję

Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbędzie się w dniach 15-17 października 2018 r. w Częstochowie.

Konferencja organizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. i Krajowy Instytut Polityki Przestrzenneji Mieszkalnictwa we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Budownictwa oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy

Konferencja rozpocznie się za:

Zapraszamy na konferencję

Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbędzie się w dniach 15-17 października 2018 r. w Częstochowie.

Konferencja organizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. i Krajowy Instytut Polityki Przestrzenneji Mieszkalnictwa we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Budownictwa oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy

Konferencja rozpocznie się za:

Hotel / Zakwaterowanie

Hotel Scout.
Centrum konferencyjne i kompleks sportowo-rekreacyjny.
ul. Drogowców 12, Częstochowa.

Wystąpienia / Sesje naukowe

Politechnika Częstochowska

 • Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3
 • Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 19

PROGRAM KONFERENCJI

15 października 2018 r.

Poniedziałek

9.00-10.00
Zakwaterowanie gości (Hotel Scout, ul. Drogowców 12, Częstochowa)

10.30-14.00
Otwarcie Konferencji (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska,ul. Akademicka 3, Częstochowa)

I. Wystąpienia gości honorowych
II. Blok I. Bank Gospodarstwa Krajowego jako partner finansowy dla inwestorów mieszkaniowych

 1. Prezentacja

„Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez BGK”
D. Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego

 • programy BGK a pakiet M+
 • instrumenty bezzwrotne – dotacje z Funduszu Dopłat
 • instrumenty zwrotne – kredyty:
  • preferencyjne (program SBC)
  • komercyjne (budowlane)
 • pozostałe produkty, m.in. PPP
 1. Panel dyskusyjny

„Co można zbudować z BGK?”
D. Stachera, dyrektor DBS BGK, P. Osuch, dyr. Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciel JST, przedstawiciel TBS, przedstawiciel spółki komunalnej, przedstawiciel SM, ew. przedstawiciel OPP

 • obiekty dla bezdomnych, mieszkania gminne, na wynajem, spółdzielcze lokatorskie, na wynajem z opcją docelowej własności
 • infrastruktura towarzysząca
 • aspekty polityki senioralnej, włączenia społecznego, rewitalizacji itp.
 1. Warsztaty produktowe

„Jak skorzystać z oferty BGK i ją udoskonalić?” 

Departament Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego, Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele JST/TBS/spółek komunalnych/SM

 • dobór odpowiednich produktów do potrzeb
 • wymogi BGK (formalne, zdolność kredytowa itp.)
 • rekomendacje dla BGK dot. oferty

III. Blok II. Zamówienia publiczne a Towarzystwa Budownictwa Społecznego – warsztaty praktyczne

14.30-15.30
Przerwa obiadowa (Hotel Scout, ul. Drogowców 12, Częstochowa)

16.00 Sesja mobilna
Blok III. Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego w praktyce

16 października 2018 r.

Wtorek

10.00-14.00
Sesja naukowa (Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19, Częstochowa)

I. Wystąpienia gości honorowych, prezentacja studiów BIM
II. Blok I. Współpraca uczelni z zarządcami nieruchomości, partycypacja w zarządzaniu zasobem, w szczególności w zakresie wdrożenia technologii Building Information Modeling (BIM)

 1. Prezentacje

„Earth-Ship, Arco-Santi, Sonnen-Shaft – trzy kroki w stronę energetycznej samowystarczalności”
mgr inż. arch. H. Katowicz-Kowalewski, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Budownictwo społeczne – współczesne problemy i tendencje”
dr hab. inż. arch. M. Zadworny prof. nadzw., Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„BIM dla inteligentnych miast – Dlaczego jest to konieczność?”
M. Dejer, M.A.D. Engineers sp. z o.o.

„Możliwości usprawnienia zarządzania eksploatacją budynków przy zastosowaniu technologii BIM”
dr inż. A. Ujma, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Efektywne projektowanie, zarządzanie realizacją i eksploatacją budynku dzięki zastosowaniu technologii BIM”
A. Grewenda, ArchiTube

„Wykorzystanie technologii BIM w procesie eksploatacji budynku”
dr inż. J. Nawrot, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Społeczna partycypacja lokatorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym”
dr A. Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

„Towarzystwa Budownictwa Społecznego w polityce mieszkaniowej gmin i w rewitalizacji”
dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Ekspert z zakresu polityki i gospodarki mieszkaniowej i rewitalizacji

„Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Prof. PCz dr hab. H. Kościelniak, dr inż. K. Brendzel-Skowera, dr K. Łukasik, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

„Inteligentna windykacja należności czynszowych – efekty ekonomiczne i społeczne”
dr M. Dziadkiewicz, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

 1. Panel dyskusyjny

„Partycypacja społeczna jako metoda projektowania”
Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. M. Zadworny, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Precyzyjna inwentaryzacja podstawą efektywnego zarządzania i modernizacji zasobów budowlanych”
A. Grewenda, ArchiTube

„Wykorzystanie modeli BIM w aspekcie zarządzania obiektem – case study”
M. Dejer, M.A.D. Engineers sp. z o.o.

„Studia podyplomowe – Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM”
dr inż. A. Ujma, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

14.30-15.30 Przerwa obiadowa (Hotel Scout, Drogowców 12, 42-200 Częstochowa)

16.00 Sesja mobilna
Blok. II. Smart City w Praktyce – panel dyskusyjny

17 października 2018 r.

Środa

9.30-12.30
Sesja naukowa, zakończenie Konferencji (Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19, Częstochowa, s. 210Z).

„Samorządowa  Agencja Nieruchomości”
A.Marciniak, Kierownik Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy

„Sylwetka lokatora, rola jego obsługi i zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym na przykładzie Częstochowy”
dr Marta Starostka-Patyk, dr Katarzyna Grondys, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

„E-wykluczenie Seniorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym gminy”
mgr P. Cichowski, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

UWAGA:

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu Konferencji w przypadku zakwalifikowania dodatkowych referatów do wygłoszenia.

Organizatorzy

Opłaty konferencyjne

Opłata uwzględnia koszty związane z udziałem w Konferencji, w szczególności nocleg, wyżywienie, transport w trakcie sesji, udział w sesjach i warsztatach (opłata nie obejmuje ewentualnego kosztu publikacji zgłoszonej przez Uczestnika).

Faktura wystawiona zostanie po uznaniu rachunku bankowego ZGM-TBS tytułem wpłaty. W przypadku konieczności uzyskania przez Państwa „faktury proforma” prosimy o kontakt.

15-17 października 2018 r.

Częstochowa
1500 zł
 • Nocleg / Wyżywienie
 • Transport w trakcie sesji
 • Udział w sesjach i warsztatach
Zgłoś uczestnictwo

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konferencją prosimy o kontakt z przedstawicielami organizatorów:

Monika Kulik, tel. 668 256 417, e-mail: mkulik@zgm-tbs.czest.pl
Anna Ruprecht, tel. 600 081 624, e-mail: zgm-tbs@zgm-tbs.czest.pl

W sprawach związanych z publikacją artykułów:
dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera, tel. 691 05 22 77,
e-mail: smartcitypcz@gmail.com