Kontakt

Wszelkie informacja dotyczące Konferencji można uzyskać poprzez kontakt
z Panią Anną Piwowarską tel.: +48 668 431 670,
lub za pośrednictwem poczty e-mail: apiwowarska@zgm-tbs.czest.pl

Organizatorzy