O konferencji

V Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu komunalnego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbędzie się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Częstochowie.

Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowanego przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy ze środowiskiem nauki i licznymi instytucjami, w tym Politechniką Częstochowską oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Konferencja stanie się kolejną okazją do spotkania teoretyków i praktyków specjalizujących się w kwestiach związanych z budownictwem mieszkaniowym, a tym samym wymiany doświadczeń w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym. W trakcie Konferencji przewidziano nadto wystąpienia prawników specjalizujących się w zagadnieniach prawa lokalowego, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Organizatorzy