O konferencji

Konferencja Naukowa pt. Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City odbędzie się w dniach 15-17 października 2018 r. w Częstochowie.

Konferencja organizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. i Krajowy Instytut Polityki Przestrzenneji Mieszkalnictwa we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Budownictwa oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dniach 15-17 października 2018 r.

Wydarzenie obejmować będzie warsztaty praktyczne poświęcone kwestiom związanym z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. W szczególności omówione zostaną perspektywy technologii Building Information Modeling(BIM) w budownictwie mieszkaniowym oraz oferta Banku Gospodarstwa Krajowego.W trakcie konferencji odbędą się również liczne spotkania przedstawicieli nauki idoświadczonych praktyków, których celem będzie wymiana myśli i poglądów na temat zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Konferencja stanowić będzie zwieńczenie cyklu konferencji „Smart City”, zorganizowanych dotychczas przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy ze środowiskiem nauki i licznymi instytucjami.

 

Rada Naukowa Konferencji

1. Prof. dr hab. Marek Bryx
2. Prof. PCZ dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt
3. Dr Michał Dziadkiewicz
4. Dr Aleksandra Jadach-Sepioło
5. Dr Alina Muzioł-Węcławowicz
6. Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian
7. Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
8. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
9. Prof. PCZ dr hab. inż. Maciej Major
10. Prof. PCZ dr hab. Dorota Jelonek
11. Prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska
12. Prof. PCZ dr hab. Anna Korombel
13. Prof. PCZ dr hab. Helena Kościelniak
14. Prof. PCZ dr hab. inż. Iwona Otola
15. Prof. PCZ dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny
16. Prof. AWF dr hab. Stefan Nowak
17. Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera
18. Dr Katarzyna Grondys
19. Dr Paula Bajdor
20. Dr Marta Starostka-Patyk
21. Dr inż. Adam Ujma
22. Dr inż. Jacek Nawrot
23. Mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski

Organizatorzy