Archiwum

Konferencja 15-17 października 2018 r.

Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City” odbyła się w dniach 15-17 października 2018 r. w Częstochowie.

Konferencja organizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. i Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej Mieszkalnictwa we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Budownictwa oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dniach 15-17 października 2018 r.

Wydarzenie obejmować będzie warsztaty praktyczne poświęcone kwestiom związanym z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. W szczególności omówione zostaną perspektywy technologii Building Information Modeling(BIM) w budownictwie mieszkaniowym oraz oferta Banku Gospodarstwa Krajowego.W trakcie konferencji odbędą się również liczne spotkania przedstawicieli nauki i doświadczonych praktyków, których celem będzie wymiana myśli i poglądów na temat zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Konferencja stanowić będzie zwieńczenie cyklu konferencji „Smart City”, zorganizowanych dotychczas przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie we współpracy ze środowiskiem nauki i licznymi instytucjami.

Dzień 1 – 15.10.2018 r.
9.00-10.00
Zakwaterowanie gości (Hotel Scout, ul. Drogowców 12, Częstochowa)

10.30-14.00
Otwarcie Konferencji (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska,ul. Akademicka 3, Częstochowa)

I. Wystąpienia gości honorowych
II. Blok I. Bank Gospodarstwa Krajowego jako partner finansowy dla inwestorów mieszkaniowych

Prezentacja

„Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez BGK”
D. Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego

programy BGK a pakiet M+
instrumenty bezzwrotne – dotacje z Funduszu Dopłat
instrumenty zwrotne – kredyty:
preferencyjne (program SBC)
komercyjne (budowlane)
pozostałe produkty, m.in. PPP

Panel dyskusyjny

„Co można zbudować z BGK?”
D. Stachera, dyrektor DBS BGK, P. Osuch, dyr. Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciel JST, przedstawiciel TBS, przedstawiciel spółki komunalnej, przedstawiciel SM, ew. przedstawiciel OPP

obiekty dla bezdomnych, mieszkania gminne, na wynajem, spółdzielcze lokatorskie, na wynajem z opcją docelowej własności
infrastruktura towarzysząca
aspekty polityki senioralnej, włączenia społecznego, rewitalizacji itp.

Warsztaty produktowe

„Jak skorzystać z oferty BGK i ją udoskonalić?”

Departament Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego, Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele JST/TBS/spółek komunalnych/SM

dobór odpowiednich produktów do potrzeb
wymogi BGK (formalne, zdolność kredytowa itp.)
rekomendacje dla BGK dot. oferty

III. Blok II. Zamówienia publiczne a Towarzystwa Budownictwa Społecznego – warsztaty praktyczne

14.30-15.30
Przerwa obiadowa (Hotel Scout, ul. Drogowców 12, Częstochowa)

16.00 Sesja mobilna
Blok III. Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego w praktyce

Dzień 2 – 16.10.2018 r.

10.00-14.00
Sesja naukowa (Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19, Częstochowa)

I. Wystąpienia gości honorowych, prezentacja studiów BIM
II. Blok I. Współpraca uczelni z zarządcami nieruchomości, partycypacja w zarządzaniu zasobem, w szczególności w zakresie wdrożenia technologii Building Information Modeling (BIM)

Prezentacje

„Earth-Ship, Arco-Santi, Sonnen-Shaft – trzy kroki w stronę energetycznej samowystarczalności”
mgr inż. arch. H. Katowicz-Kowalewski, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Budownictwo społeczne – współczesne problemy i tendencje”
dr hab. inż. arch. M. Zadworny prof. nadzw., Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„BIM dla inteligentnych miast – Dlaczego jest to konieczność?”
M. Dejer, M.A.D. Engineers sp. z o.o.

„Możliwości usprawnienia zarządzania eksploatacją budynków przy zastosowaniu technologii BIM”
dr inż. A. Ujma, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Efektywne projektowanie, zarządzanie realizacją i eksploatacją budynku dzięki zastosowaniu technologii BIM”
A. Grewenda, ArchiTube

„Wykorzystanie technologii BIM w procesie eksploatacji budynku”
dr inż. J. Nawrot, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Społeczna partycypacja lokatorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym”
dr A. Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

„Towarzystwa Budownictwa Społecznego w polityce mieszkaniowej gmin i w rewitalizacji”
dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Ekspert z zakresu polityki i gospodarki mieszkaniowej i rewitalizacji

„Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Prof. PCz dr hab. H. Kościelniak, dr inż. K. Brendzel-Skowera, dr K. Łukasik, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

„Inteligentna windykacja należności czynszowych – efekty ekonomiczne i społeczne”
dr M. Dziadkiewicz, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Panel dyskusyjny

„Partycypacja społeczna jako metoda projektowania”
Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. M. Zadworny, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

„Precyzyjna inwentaryzacja podstawą efektywnego zarządzania i modernizacji zasobów budowlanych”
A. Grewenda, ArchiTube

„Wykorzystanie modeli BIM w aspekcie zarządzania obiektem – case study”
M. Dejer, M.A.D. Engineers sp. z o.o.

„Studia podyplomowe – Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM”
dr inż. A. Ujma, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

14.30-15.30 Przerwa obiadowa (Hotel Scout, Drogowców 12, 42-200 Częstochowa)

16.00 Sesja mobilna
Blok. II. Smart City w Praktyce – panel dyskusyjny

Dzień 2 – 17.10.2018 r.

9.30-12.30
Sesja naukowa, zakończenie Konferencji (Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19, Częstochowa, s. 210Z).

„Samorządowa Agencja Nieruchomości”
A.Marciniak, Kierownik Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy

„Sylwetka lokatora, rola jego obsługi i zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym na przykładzie Częstochowy”
dr Marta Starostka-Patyk, dr Katarzyna Grondys, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

„E-wykluczenie Seniorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym gminy”
mgr P. Cichowski, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

UWAGA:

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu Konferencji w przypadku zakwalifikowania dodatkowych referatów do wygłoszenia.