Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji możliwe jest poprzez przesłanie
skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego
na adres e-mail: zgm-tbs@zgm-tbs.czest.pl

Organizatorzy